Installation av AIS-2-USB eller AIS Multi till en dator med USB-port
För att en dator ska kunna ta emot AIS-signalerna installeras en drivrutin på datorn. Den skapar en virtuell
COM-port som gör att datorn kan kommunicera med AIS-mottagaren. I kartongen följer en CD-skiva med
drivrutinen och USB-kabel med.

Gör så här:
1. Starta datorn.
2. Anslut USB-kontakten till datorn och AIS-2-USB/AIS Multi.
3. När installationsprogrammet frågar efter en drivrutin, sätt i CD-skivan.
Nu skapas en virtuell COM-port med ett nr. I navigationsprogrammet anger kunden
denna COM-port. För att se vilket nummer den har öppnas enhetshanteraren, Portar
(COM & LPT) i Windows.

Glöm inte att ansluta en VHF-antenn.

Installation av AIS-2-NMEA/AIS Multi till en plotter
AIS-mottagaren ansluts till 12/24V och till plotterns NMEA-utgång. Det gäller att välja en
ledig NMEA-ingång. Därför är det viktigt att välja rätt färger på kabeln från plottern.

Generell inkoppling för AIS-2-NMEA:
Röd = +12/24V
Blå = (-)
Gul = NMEA ut+
Grön = NMEA ut-
NMEA ut+ ansluts till plotterns NMEA in+
NMEA ut- ansluts till plotterns NMEA in-

Glöm inte att ansluta en VHF-antenn.

Installation av AIS-2-NMEA till en dator med COM-port
AIS-mottagaren ansluts till 12/24V och till en dators COM-port med hjälp av en
seriekabel (DB9) och en kopplingsplint. Var noggrann med att rätt pinnar ansluts.
De är oftast numrerade i kontakten. Välj därefter rätt COM-port i datorns navigationsprogram.

Generell inkoppling för AIS-2-NMEA:
Röd = +12/24V
Blå = (-)

AIS-2-NMEA Serieport stift nr
Gul = NMEA ut+ 2 RXD - Receive Data
Grön = NMEA ut- 5 GND - System Ground

Glöm inte att ansluta en VHF-antenn.

Installation av AIS-2-NMEA till Garmin 525
AIS-mottagaren ansluts till 12/24V och till Garmins NMEA-ingång. Det gäller att
välja en ledig NMEA-ingång. Därför är det viktigt att välja rätt färger på kabeln från plottern.

Generell inkoppling för AIS-2-NMEA:
Röd = +12/24V
Blå = (-)
AIS-2-NMEA Garmin 525
Gul = NMEA ut+ NMEA 1 In (brun)
Grön = NMEA ut- jord (svart)
OBS! Om NMEA 1 (brun) är upptagen, välj NMEA 2 (lila)

Gå till Home, Configure -> Communications -> NMEA in/out -> Välj NMEA High Speed.

garmin500installation.png

Installation av AIS-2-NMEA/AIS Multi till Raymarine C80 (mjukvara 3.18 eller högre)
AIS-mottagaren ansluts till 12/24V och till Raymarines NMEA-ingång som fås genom dess
NMEA-kabel. Om NMEA-ingången redan används, ska kunden välja AIS Multi. Då skickas
NMEA-signalen genom AIS Multi där AIS-data läggs på, ut till Raymarine C80.

Generell inkoppling för AIS-2-NMEA:
Röd = +12/24V
Blå = (-)
AIS-2-NMEA Raymarine C80
Gul = NMEA ut+ NMEA In (vit)
Grön = NMEA ut- jord (grön)

Gå till Presentation -> Chart Layers -> AIS Layer ON.

raymarineinst.png

Installation av CSB200 till en dator med COM-port
För att en dator ska kunna ta emot AIS-signalerna ansluts den till datorns COM-port.
I navigationsprogrammet anger kunden denna COM-port.
För att programmera CSB200 med MMSI-nummer, namn, anropssignal, längd, bredd och
antennens placering används det medföljande programmet proAIS.

Gör så här:
1. Starta datorn.
2. Anslut CSB200 till datorns COM-port.
3. Installera programmet proAIS och starta det därefter.
4. Välj rätt COM-port och klicka på CONNECT TO.
5. Därefter programmeras CSB200. OBS! Var noggrann med att rätt MMSI-nummer programmeras.
Detta kan inte ändras.

Glöm inte att ansluta en VHF- och GPS-antenn.

Installation av CSB200 till en Garmin 525
CSB200 ansluts till 12V och till Garmins NMEA-ingång med hjälp av en COM-portskabel som har
lösa ledare i ena änden. Det gäller att välja en ledig NMEA-ingång på plottern. Därför är det viktigt
att välja rätt färger på kabeln från plottern.

Generell inkoppling för CSB200:
CSB200 Garmin 525
Gul = NMEA ut+ NMEA 1 In (brun)
Grön = NMEA ut- jord (svart)
OBS! Om NMEA 1 (brun) är upptagen, välj NMEA 2 (lila)

Gå till Home, Configure -> Communications -> NMEA in/out -> Välj NMEA High Speed.

Glöm inte att ansluta en VHF- och GPS-antenn.

Avstängning av CSB200 sändare/SOS-meddelande med en strömbrytare
CSB200 kan anslutas till en separat strömbrytaren för att antingen stänga av utsändningen av
egen AIS-data eller för att fungera som ett nöd-meddelande. Vilken funktion som ska användas
programmeras med hjälp av en dator och programmet proAIS.

I COM-kabeln finns 9 ledare. Den blå och gröna kopplas till strömbrytaren, som kan placeras på
valfri plats i båten. När kontakten är tillslagen aktiveras funktionen och CSB200 slutar sända
alternativt sänder ett nöd-meddelande i en minut (ditt MMSI-nummer och orden ”MAYDAY MAYDAY”).

Ledare från CSB200 som ansluts till strömbrytaren:
Blå = Switch +
Grön = Jord

Drift & produktion:  Wikinggruppen