Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1kb) som sparas på din dator och lagrar information.
Cookies används bl.a för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, sk. session cookies.
När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookien
mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information.
Bl.a om vad du har lagt i din kundvagn, eller om du är inloggad på vår site.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies.
Session cookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som avaktiverar session cookies.
För det mesta kan man även ta bort eventuella cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats,
kommer webbplatsen inte att fungera tillfredställande.

- Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Policy
De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas,
bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vi använder enbart information för att kunna ge dig en bra service.

Vi medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Epostutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej.

 

Personlig integritet
Din integritet är viktig för HR Marin ABHär kan du läsa mer information om de uppgifter vi får från våra besökare. På HR Marins hemsida kan du beställa produkter och/eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vi sparar information som namn, adress, epost, telefonnummer, samt information om dina beställningar. Dessutom lagrar viss information om dina intressen och användning av HR Marins tjänster och ev. program.

Även så kallad icke-personlig identifierbar information samlas in när du besöker vår webplats. Exempel på detta kan vara vilken webläsare du använder, (Internet Explorer, Chrome eller Firefox mfl.) vilket operativsystem du använder (Windows, Mac, iOS) eller vilka websidor du har besökt på vår webplats.
Informationen vi samlar in används för att förbättra våra tjänster och produkter och vår hemsida för att bättre kunna tillhandahålla erbjudanden och tjänster som är utav intresse för dig som besökare.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev men inte önskar att erhålla dessa i framtiden så avregisterar du dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken längst ner i något av våra nyhetsbrev som vi har skickat till dig.

Läs mer om hur vi arbetar med integritet under Integritespolicy.

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. För de fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före att köpets genomförs.


Beställningsvaror
För beställningsvaror gäller inget öppet köp utan tillgodokvitto eller byte till annan vara tillämpas.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss av vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis DHL, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.
Beställningar mottagna före kl 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer behandlas påföljande måndag.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Betalning
Moms ingår i alla priser. Betalning görs mot postförskott, faktura (14 dagar), förskott till bankgiro 251-3885, delbetalning, banköverföring alternativt kortbetalning via internet. Vi använder Klarnas betalsystem, vilket möjliggör betalning med Visa, Mastercard, Diners och American Express. Vid Försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra utgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjesmålsränta med 10% per månad från förfallodagen. Vi tar ut en påminnelseavgift på 50 sek för varje påminnelse. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. däres dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvingas oss att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel ska tydligt redovisas till kunden vid köpets hävande.

Ångerrätt / Öppet Köp
Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till HR-Marin lämna eller sända ett meddelande om detta inom 50 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. För att ångerrätten ska gälla efter 14 dagar så måste vara ligga i sin orginalförpackning obruten. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.


Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att följer stegen HÄR

Varan förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från oss), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Returadressen är: HR Marin AB, Torvmossevägen 13, 429 32  KULLAVIK. Var noga med att bifoga en kopia på fakturan och ett följebrev med dina kontaktuppgifter.
Vill du att vi skickar en retursedel till dig kommer 69:- dras av från återbetalningen.

Reklamationer
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation ska kunden kontakta oss på  e-post:
info@hrmarin.se  och uppge order id/faktura/kvitto nummer och orsak till reklamationen. 

Defekta produkter som returneras till oss bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytters viktigt att produkten förpackas på ett sådant sett att den ej riskerar att skadas. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.
I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 250:- exkl moms och frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta oss på Tel. 031-322680 eller info@hrmarin.se. Returfrakten bekostas av konsumnten.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir vår egendom tills dess full betalning erlagts.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till oss, debiteras den faktiska kostnaden för frakten tur och retur + 150:- inkl moms för att täcka våra kostnader för administration.

Transportskadat gods
Om en vara från oss skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Betalningsalternativ

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ. Se https://checkout.klarna.com/legal/swe/sv-se/generic.html (Länken öppnas i nytt fönster) för kompletta villkor gällande Klarna Checkout.
 

- Klarna Faktura
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 14 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
 

- Klarna Konto
Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
 • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp
 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

Läs mer: Allmänna villkor
Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order. Vi ger aldrig ut någon information till tredje part.

Drift & produktion:  Wikinggruppen