Ny miljölag 2015

Från april 2015 är det förbjudet att tömma avfallet från fast toalettanordning i hav, sjöar och vattendrag inom hela Sveriges sjöterritorium.
Därför krävs ett system med holdingtank som kan sugtömmas vid avsedda anläggningar i hamn. Mer info www.transportstyrelsen.se.


Exempel på olika installationer av holdingtank (De olika exemplen kan kombineras sinsemellan.)

 

Drift & produktion:  Wikinggruppen