Länkar

Sjöräddningssällskapet
Gör som oss, stöd Sjöräddningssällskapet.
VHF Tillstånd
Vissa VHF-utrustningar har så kallade DSC (Digital Selective Call) vilket innebär att den är utrustad med en digital selektiv sändare och mottagare. Det gör det möjligt att skicka och ta emot viss digital information. I dessa fall måste ansökan om VHF-tillstånd kompletteras med en ansökan om ett så kallat MMSI-nummer, vilket kan liknas vid ett maritimt telefonnummer. Denna ansökan görs på samma blankett som själva ansökan om VHF-tillstånd. Under de senaste åren har AIS-transpondrar (Automatic Identification System) blivit populära även på mindre fartyg. AIS ger möjlighet att identifiera och följa andra fartygs rörelser. Även denna utrustning är tillståndspliktig och kräver ett MMSI-nummer.
Drift & produktion:  Wikinggruppen